Loading ...

Madrasah Bashrah

Sahabat yang pernah tinggal di Bashrah ialah :

 1. Utbah bin Ghazwan
 2. Abdullah bin Abdullah bin Ma’qil
 3. Anas bin Malik Al-Anshari

Tabiin yang banyak meriwayatkan Hadis di Basrah ialah :

 1. Hasan Al-Bashri
 2. Muhammad bin Sirin
 3. Qatadah bin Du’amah Al-Sadusi

Atba Tabiin yang banyak meriwayatkan hadis di Basrah ialah :

 1. Ayyub Al-Syikhtiyani
 2. Yunus bin Ubaid
 3. Abdullah bin Awun
 4. Hammad bin Salamah
 5. Hammad bin Zaid
 6. Yahya bin Sa’id Al-Qaththan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IMAM RESTU