Loading ...

Hadis Hasan

Hadis Hasan ialah Khabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hapalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak syadz

Hadis Hasan terbagi menjadi 2 yaitu

  1. Hasan Li dzatih
  2. Hasan Li ghairih

Hadis Hasan banyak dijumpai di kitab

  1. Sunan At-Tarmidzi
  2. Sunan Abu Dawud
  3. Sunan Ad-Daruquthi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IMAM RESTU